Des de les muntanyes de ponent, on es troba la jungla de Can Sentmenat, hem iniciat el descens. Viatjant per galeries subterrànies, ocults dinsel ventre de llargues bèsties metàl·liques ens hem reunit a l’esguard de Barra de ferro, on ens hem conjurat en secret.
I des d’allí, per fi, hem emergit a la llum havent assolit l’aparença final, el desenvolupament complert, el pelatge perfecte.

EINA

La menció en Creació Visual és una especialització del Grau en Disseny generada a EINA per tal de donar continuïtat als estudis d’Art arrelats en la tradició del Centre des dels seus orígens. Respon així mateix a una demanda de formacióa la qual, des de fa temps, estem donant resposta amb èxit a través dels cursos i postgraus d’Il·lustració. La menció està configurada perles sis assignatures optatives de quart cursque es focalitzen en la generació i adequació de la imatge a diferents contextos i a partir de diferents tècniques: Il·lustració, tècniques d’estampació, creació digital, fotografia… D’aquesta manera es pretén dotar de les competències adequades a una tipologia de dissenyadors/artistes que busquen en l’autoria gràfica el seu tret diferencial.

From the mountains of rapporteur, where you meet jungle Can Sentmenat, we have started the descent.
Traveling through underground galleries, hidden inside the belly of the metal beasts we have gathered the shelter «Barra de Ferro», where we have conjured up secretly. And from there, finally, we have emerged the light, having achieved the final appearance and we developed the perfect fur.

EINA

«Menció in Creació Visual» is a specialization of the Design Degree in EINA created to continue studies of Art which is rooted in tradition of the Center since it’s beginning.
It responds to a demand for a training by which, since time, achieved a successful reply through graduate courses and Illustration.
«Menció» is configured in six optional courses of the fourth year which focuses on the generation and adjustment of the image to different contexts and through different techniques:
Illustration, printing techniques, digital creation, photography…Thus it is intended to provide an adequate typology of designers / artists who seek the differential point on graphic authorship.

Octavio Barrera
Miguel Bustos
Àlex Castaño
Judith Maldonado
Miquel Àngel Oliver
Pol Pintó
Sònia Vivó