Pel que fa al treball artístic m’agrada utilitzar els grans suports (Paper, tela o fusta) emprant diferents tècniques com l’aquarel•la, el carbó, els pastels, el collage, la tinta i l’acrílic amb una preferència per la tècnica mixta.

Bio

La meva relació amb els arts visuals comença quan era una noia jove, sota la influència de la meva mare, qui va estudiar a l’Institut d’Arts Bo de Toulouse, i el meu pare és un fotògraf professional.
Prefereixo formats grans (tela o fusta) i tècniques diverses com al carbó, pastel, collage, tinta, aquarel·la i oli, el que m’agrada es crear obres amb tècniques mixtes.
Tanmateix, el meu temperament impulsiu va xocar amb l’espera i la paciència necessàries per la majoria d’aquestes tècniques, així que jo actualment treballo majoritàriament amb bolígrafs de tinta, aquarel·la i tinta d’India. Com a resultat, he aconseguit una aproximació fresca i directa, velocitat i inmediatesa de l’execució que ha esdevingut una de les caracteritiques de la meva feina recent.

As for the artwork I like to use the big media (paper, fabric or wood) using different techniques such as watercolor • the, coal, the pastels, collage, ink and acrylic with a preference for mixed media.

Bio

My relationship with the visual arts begun when I was a young girl, under my mother’s influence, who studied at the Fine Arts Institute in Toulouse, and my father’s, who is a professional photographer.
I prefer large formats (canvas or wood) and diverse techniques such as coal, pastel, collage, ink, watercolor and oil, which I enjoy in creating mixed media works. However, my impulsive temperament collided with the wait and patience needed for most of these techniques, so I currently work mostly with ink pens, watercolor and India ink. As a result, I have achieved a fresh and direct approach, and speed and immediacy of execution have become features of my recent work.