Brots és l’associació, nascuda a l’Alt Empordà i situada a Camallera, que han creat Pete Sans, Jordi Llopis, Kiko Tous y Tai Sans, un grup deprofessionals del sector creatiu, tant en disseny de producte i d’interiors com en disseny gràfic; amb l’interès i la passió de poderunir les seves forces, el coneixement, l’experiència i, sobretot, la il·lusió per donar vida a les seves creacions, com també les d’altrescol·laboradors. Un espai amb vida, actiu i dinàmic, on es potencia la interacció de dissenyadors, es valora el procés de disseny i la venda seriada, però al mateix temps tot fet a mida. Brots és llibertat de creació, plataforma de col·laboració, proximitat, cercle productiu, personalització i sostenibilitat. Compten també amb moltes idees i iniciatives, presentacions de producte, tallers, conferències, totes amb l’objectiu d’intentar apropar el disseny i la creativitat a les persones i a la societat.

Brots is an association, born in the Alt Empordà and located in Camallera which was created by Pete Sans , Jordi Llopis , Kiko Tai Tous and Sans , a group of professionals from the creatives sector as product, interior and graphic design , with the interest and passion of being able to join forces , knowledge , experience and , above all, the illusion to give life to their creations , as well as other collaborators . A living space , an active, dynamic , in where enhance the interaction between designers, assesses the design process and the mass production, but also all made to measure. Brots is freedom of creation, a collaboration platform , proximity, a productive group , customization and sustainability. They also have lots of ideas and initiatives , product launches ,workshops , conferences , all with the goal of trying to bring closer the design and creativity to individuals and society.